Bestellen / Order

Duid voor je iets bestelt, aan of je lid bent van Kring Historia in het huidige academiejaar. Enkel op vertoon van een geldige lidkaart kan je je boeken aanschaffen aan kortingstarief. Je kan ook meteen lid worden, je lidkaart kan je dan afhalen samen met je bestelling. Leden betalen € 8 per academiejaar en naast kortingstarief op de CuDi zijn er nog tal van andere voordelen.